קטגוריות

מדוע כריסטופר קולומבוס מפורסם?

חוקר ונווט איטלקי, כריסטופר קולומבוס הוא מתקן יציב בספרי ההיסטוריה. אבל למה הוא מפורסם?