קטגוריות

האם הריסון פורד קשור להנרי פורד?

הנרי פורד, דוגמה לתעשייה אמריקאית ואב למכונית הקשורה באמינות ובמחיר סביר. הריסון פורד, הכסף האהוב


היכן גדל הנרי פורד?

הנרי פורד ידוע בתרומותיו המכניות המשנות את העולם. אבל איפה הוא גדל?